• ML

5 tips för att koppla webbfilm till affärsnyttan


Ögats synapser gör att vi automatiskt riktar blicken mot den ljusaste punkten eller det som rör sig. Det här är något som blir tydligt i sociala medier. Vem läser längre en text i ett flöde där bilder och rörligt dominerar? Så frågan är: vad är grejen med webbfilm? Och hur gör man för att göra en film som ger nya kunder?

Rörlig media är ett bra sätt att visa en tjänst eller en produkt som man vill sälja eller sprida information om. Men rörligt är också något som alltmer premieras av sökmotorer så som Google och plattformar som Facebook. Enligt en rapport från Wyzowl, ett brittiskt produktionsbolag, föredrog 79 procent av de tillfrågade att titta på en infovideo framför att läsa en instruktionstext. Där är man ju beredd att hålla med.

Film, liksom övrig närvaro i sociala media, är också ett sätt att kommunicera att företaget eller organisationen hänger med. Men styrkan i film/video/rörligt är att den går över intellektet rakt in i det emotionella centrat, var det nu sitter. Film är känslor och en bra dramaturgiskt uppbyggd långfilm slungar tittaren mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg, rädsla och skratt. En webbfilm är som bekant inte en spelfilm men den har samma verktyg till sitt förfogande så som ljud, ljus, musik, skådespeleri, sceneri, handling, dialog och specialeffekter. Även om en del av detta sällan används vid visning i sociala media så som ljud till exempel. Framför allt är det bildspråket som gör mediet så effektivt, vi tolkar det vi ser som verklighet oavsett om det är en realistiskt dokumentär eller ett magiskt drama där huvudkaraktären har saxar istället för händer.

Låt inte det faktum att i princip alla som kommer att se filmen har ett helt liv av tittande bakom sig avskräcka. All denna erfarenhet ger en massa fördelar. Tack vare att i princip alla är experter går det snabbt att etablera en situation som att alla förstår. Låt mig ge ett aningen fantasilöst men effektivt exempel:

En kvinna står vid en busshållplats. Hon tittar på klockan, tittar på skylten med busstider där det står att bussen ska komma nu (jo, en sådan finns). Hon suckar.

Vad har vi berättat? Alla som tittar förstår att bussen är försenad. Sedan kan man på olika sätt höja insatsen genom att lägga till scener eller sekvenser. Vi som tittar kan t.ex. se en man med galen blick som har en motorsåg i handen på väg i hennes riktning. Ja, ni fattar spänningen ökar.

Så med lite grundläggande dramaturgi, en okej nivå på tekniken och ett relevant innehåll kommer man långt. Det gäller bara att anpassa berättelsen utifrån det som ska kommuniceras.

Vilka tjänster och produkter passar då som webbfilm? Filmberättandet passar bra för att visa saker och hur det görs är beroende på företag och bransch. Några exempel: hälso- eller skönhetsförbättringar, en marknad som växer stort. Då vill man ju gärna ha ett före och efter och hur det går till med slippa se sådant som verkar göra ont. Det bygger förtroende att berätta om processen.

En arbetsgivare som vill locka personal kan göra en film som ger en inblick hur det är på arbetsplatsen. Ofta använder man någon ur personalen som guidar. Bra då om den inte slutar veckan efter filmsläppet.

En arkitektbyrå får förmodligen inte nya kunder genom att hänga på Snapchat… Men digital marknadsföring kan vara ett utmärkt sätt för dem att skapa debatt och att lyfta fram sin position i branschen. För en konferensanläggning är uppvisande av lokalerna, utbudet, maten och en presentation av känslan som man vill erbjuda sina kunder förmodligen det man ska fokusera på. Konsult- och tjänsteföretag har en bra film i att leta fram ett typiskt case som visar hur de har löst en kunds problem. Det får också gärna avspegla verksamheten i stort. Här vill jag bara braska för att det är jättesvårt att vara bra framför kameran. Alla har inte en ”sköning” som talar välartikulerat bland medarbetarna och det finns en anledning till att Dramatiska högskolan är just en högskoleutbildning. Alla t.ex. jag själv, kan inte agera naturligt framför en kamera. Ett jättebra sätt att jobba runt det är att använda rörligt, bild, musik, text och att lägga på en professionell speaker.

Frågan är då hur man kopplar en webbfilm till affärsnyttan? Här kommer fem tips:

1. Lyft fram era tre bästa säljargument och jobba utifrån det. Ingen känner er verksamhet lika bra som ni. Ju bättre ni vet vad ni vill kommunicera och vem ni vill nå desto träffsäkrare kommer er webbfilm att bli. Sedan är det producentens uppgift att visualisera detta.

2. Ta reda på vad era kunder vill veta om er. Kolla flöden på sociala media och med den eller dem som har mest kundkontakt, vad får ni för frågor och kommentarer? Vad får ni för frågor? Då får ni svar på vad ni behöver kommunicera om er produkt eller tjänst.

3. Ska ni sälja något en produkt eller ett medlemskap? Precis som med all typ av försäljning presentera vilket problem löser ni åt er kund. Vad vinner de på att köpa er vara eller tjänst/gå med i er organisation?

4. Tonen, känslan och den visuella presentationen ska matcha er verksamhet.

Hitta ett filmiskt uttryck som passar med företagets varumärke oavsett om det handlar om leadsgenering, varumärkesbyggande kommunikation, att locka personal eller att visa en produkt eller en tjänst.

5. Tänk på att väldigt många tittar i mobil och oftast utan ljud så text och rörligt blir det som når flest. Därför är sådant som bildutsnitt och små uttryck som närhet, färger, en liten rörelse så som ett leende, ett bra sätt att kommunicera.

Avslutningsvis ger jag två olika exempel. Båda filmerna handlar om att inspirera och locka till träning fast på helt olika sätt.

Källa: Joggdance

Joggdance

https://www.youtube.com/watch?v=6yyL4e_EPoE&feature=youtu.be

Källa: Les Mills

Les Mills

https://www.youtube.com/watch?v=ZXThSsYS5N0

#Digitalmarknadsföring

Innehållsbyrån
Innehållsmarknadsföring och lärande

ml@mlohelen.se

 tel: 070-467 36 32

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon