• ML

Steg-för-steg guide: skapa en contentplan


För kunna kommunicera med potentiella kunder på ett lockande sätt är att göra en plan, en så kallad contentplan. Den utgår ifrån företagets strategi för digital marknadsföring och bryter ned det till produktionsenheter. En contentplan svarar på frågorna: vad, hur, vem, när och var?

Steg 1. Utgå ifrån er digitala strategi

Jobba utifrån er strategi och bestäm på vilka digitala plattformar ni ska kommunicera vad? Ska det vara på företagets hemsida? Blogg? I sociala medier? Ska det publiceras på alla plattformar? Ska det vara annonser eller annat som driver trafik? Utifrån det behöver ni bestämma format: dvs. ska ni jobba med text, rörligt, ljud eller allting.

Ett tips är att börja med en del av det vi kallar för contentmaskinen, till exempel en blogg, och få den att fungera innan ni tar nästa. Men håll i tanken att ni kan bygga på med fler kanaler.

Tre i ett eller möjligen fyra Vi tar en blogg som exempel vars innehåll eller delar av också ska publiceras på en Facebook-sida eller Instagram. Alltså får ni ut tre publiceringar av ett material. Bra där! Detta kan ni också återanvända i ett nyhetsbrev med lite redigering eller om ni har helt olika målgrupper som läser nyhetsbrev och bloggen.

Steg 2. Gör ett schema

Börja med ett produktionsmöte där ni spikar schematiska rubriker. Det kan vara ett ämne, en fråga eller bara ett ord som ni sedan bygger vidare på. Här vill man gärna ha en linje, en storyline som går att följa. Vad är det ni ska berätta? Vad behöver en ny besökare veta för att bäst få nytta av den information ni delar med er av? Tänk på att bloggar inte läses linjärt men posterna får gärna höra ihop och komplettera varandra. Lite som en tv-serie med fristående avsnitt, man känner igen karaktärerna men även nytillkomna tittar kan se avsnittet. Börja brett och skissartat och jobba er in mot detaljer.

Steg 3. Vem gör vad och när?

Då är nästa fråga, ska ni producera själva? I så fall vem eller vilka ska göra detta? Ska samma person skriva alla texter eller ska ni ha olika avsändare? Är ni flera på företaget som tar fram texter är det bra att skapa en textmall som alla följer. Den kan innehålla sådant som att varje text ska ha en rubrik, en ingress och vilka skrivregler ni följer. När gruppen är utvald, eller om ni lägger ut produktionen, utse en intern projektledare. Den här personen ska följa upp och se till att saker är klara utifrån de datum arbetsgruppen bestämmer. Lägg också gärna in tid i deras arbetsvecka för när det här arbetet ska utföras.

En av målsättningarna med digital marknadsföring är ju att få en bättre balans mellan hög produktion och tom orderbok så lugna perioder ska förhoppningsvis inte finnas. Men många branschen har ändå toppar och dagar. Då kan man passa på att producera innehållet då och sedan portionerna ut det.

Steg 4. Håll det enkelt

Själva planen kan ni till exempel skriva i ett vanligt Excell-dokument där ni har kolumner för sådant som: ämne, taggar, koppla till annat på hemsidan, författare, publiceringsdatum och status.

Steg 5. Hur ofta ska ni släppa nytt material?

Där tycker jag att man kan utgå ifrån sig själv, var går din gräns? Håller innehållet för att skapa intresse ofta så ja – gör det. Många tycker att det går att höra av sig ofta. Välj en intervall som ni klarar av. Tänk på att det är svårt att producera innehåll som är så pass intressant att man vill läsa ett företag varje dag. Kunden blir irriterad och avföljer. Bättre att höra av sig lagom ofta och om det är en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden beror på vad ni gör och den content ni skapar.

Steg 6. När ska ni släppa nytt material? Där finns det lite olika skolor. Söndag – det finns många som tycker om att grotta ned sig i en jobbrelaterad bloggpost och fylla på med inspiration och idéer redan innan måndagen. Eller en fredag eller dag innan ledighet. På torsdagar är folk oftast upptagna med att bli klara inför helgen men på fredagar, speciellt om någon är kvar efter lunch, så är det en glad och avslappnad stämning. Den som inte är på plats på fredag kan läsa det nya inlägget på måndag. Och det är väl en typisk win/win.

Slutligen, när det här är uppe och rullar är det bara att fylla på med nästa plattform.


Innehållsbyrån
Innehållsmarknadsföring och lärande

ml@mlohelen.se

 tel: 070-467 36 32

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon